woensdag 20 juli 2016

Over op je bek gaan als ondernemer: over innovatief ondernemerschap anno 2016


Enkele weken terug vond er in de Rotterdamse locatie van SpareSpace aan de Van Speykstraat 47 ook een brainstormsessie plaats met enkele docenten van de Hogeschool Rotterdam, verbonden aan het Kenniscentrum voor Innovatief Ondernemerschap. Samen met hen gingen we in gesprek over hoe we studenten kunnen betrekken bij onder meer de thema's 'ondernemerschap binnen de maakindustrie'. En hoe we dat kunnen laten aansluiten op de ontwikkelingen op maakgebied binnen Het Oude Westen, zoals Maak Het Mee 010, waarbij ik natuurlijk direct betrokken ben.

Het was een interessante bijeenkomst. Wat mij daarbij vooral opviel vanuit persoonlijk en professioneel oogpunt, is dat vormen van praktijkonderwijs hoog op de agenda staan in het hoger onderwijs (praktijkstages, onderzoeksopdrachten), maar dat de materie toch ongelooflijk theoretisch blijft. Er wordt, op zich terecht, veel en ook intensief ingezoomd op het ontwikkelen van wat tegenwoordig bekend staat als zogenaamde 21st century skills - wat voor mij overigens gewoon neerkomt op sociale vaardigheden en vindingrijkheid, een soort ''Tom Poes, verzin toch eens een list 3.0'', maar dat terzijde.

Waar het mij om gaat is het inzicht is dat ondernemerschap meer vraagt dan die vaardigheden alléén. Alle voorbereidingen, bedrijfs- en ondernemersplannen en businesscases ten spijt, is het vooral doen, heel, heel veel doen. En vooral heel veel vallen en weer opstaan. Over hoe je creativiteit en je vermogen om problemen op te lossen pas echt getest wordt als dingen tégenzitten in plaats van mee. Over hoe je dan keihard uit je comfort zone getrapt wordt. En er is geen zachte landing, integendeel.

Dát leer je nergens. Dat kún je ook nergens leren, behalve in de praktijk. Dus het is goed dat er in het hoger onderwijs veel aandacht is voor die praktijk. Maar dan moet de praktijk ook recht doen aan dat aspect wat nog te vaak een ondergeschoven kindje is als het gaat om ondernemerschap: op je bek gaan. Hard. Pijnlijk. Met alle mogelijke gevolgen vandien: geen winst, maar verlies. Misschien zelfs het risico, het spook van failliet gaan. Je bedrijf moeten stopzetten. Of de boel radicaal omgooien, het anders aanpakken. Terwijl je zo zeker wist dat je op het goede spoor zat. Terwijl je er van overtuigd bent: het is overmacht, ik kan hier niets meer aan doen.

Ik zie het om me heen, ik was er zelf een paar keer dicht bij. Het gebeurt. Vaak. En veel. Maar het is een taboe. Er heerst geen aura van succes omheen, het is niet sexy. Maar de grootste succesverhalen kennen allemaal hun grootse momenten van mislukkingen. Sterker nog, falen hoort bij groei. Dúrven te falen en dat te erkennen, je verlies te nemen en er van te leren, dat is wat het verschil maakt. Dát maakt succes.

Mislukkingen moet je omarmen, koesteren. Niet wegstoppen. Ook, nee: juist als je ondernemer bent. 

Zoals één van mijn favoriete (en schromelijk onderschatte) singer-songwriters Tom Petty ooit schreef en zong:

''I'm learning to fly, but I ain't got wings
Coming down is the hardest thing''
 


(Van ''Learning To Fly'' van het album ''Into The Great Wide Open'' van Tom Petty & The Heartbreakers)

Leren vliegen is dus één ding. Leren landen is een tweede. We klappen nu eenmaal pas voor de piloot als die het vliegtuig weer veilig en wel op de grond heeft gezet.

En dáár zou ik het nou graag een keer over willen hebben. Mijn visie op die mooie, spannende, avontuurlijke keerzijde van succes: De Mislukking. Zie ik daar een workshop opdoemen? Een gastles? Wie weet... ? Hoe dan ook, binnenkort meer!
zondag 17 juli 2016

Meedenken en meedoen over Werelds Oude Westen!

(Foto collage: WOW Rotterdam)

Laatst woonde ik op uitnodiging een bijeenkomst bij van ondernemers en bewoners actief op en rondom de West-Kruiskade, in het teken van communitybuilding door betrokken ondernemers en bewoners in het Werelds Oude Westen. Een leuke, leerzame, over en weer inspirerende middag in Toko51. Binnenkort meer over het hoe en waarom van deze middag, op deze pagina een foto-impressie (foto's van eigen hand, tenzij anders vermeld).

vrijdag 15 juli 2016

Inspirerend mooi Rondje Oude Westen voor nieuw Maak Het Mee010 Festival!

Vorig jaar organiseerde ik in samenwerking met Cultuurscout Centrum Menno Rosier een vierdaags evenement rondom het maken in de wijk Het Oude Westen. Onder de noemer Maak Het Mee! In Het Oude Westen waren er o.m. een aantal presentaties in en bij creatieve makers en ondernemers in de wijk, een themabijeenkomst over ondernemen en de behoefte aan betaalbare werkplekken in dit stukje Rotterdam, een tour langs een aantal creatieve maakplekken; en een Pop Up Expo (die uiteindelijk ruim anderhalve maand duurde). Een succesvolle pilot!


Nu zijn we met een kleine projectgroep bezig om vorm te geven aan het vervolg, een meerdaags Makersfestival Maak Het Mee 010! Dit is vooralsnog gepland voor het najaar van 2016 (zeer waarschijnlijk in het eerste weekend van november). In deze projectgroep hebben naast mij ook zitting Leon Keekstra annex de Stadsbemoeial, tevens expert op het gebied van hospitality; Anja Brand, met haar bedrijf Brand010 een gewaardeerd stadsgids, tevens Stadsambassadeur en verbonden aan Verhalenhuis Belvedère; en Marja Brand, ondernemer uit de wijk met haar taartendecoratiebedrijf Arta La Tarta, tevens ruimte voor workshops, vergaderen, etc.


Natuurlijk benutten we de resultaten en feedback van de pilot van vorig jaar. Maar we trekken ook de wijk in om langs te gaan bij de vele creatieve makers en ondernemers om te kijken wat er speelt. Waar zijn ze mee bezig, wat zijn hun plannen? Willen ze mee doen en zo ja, wat willen en kunnen ze bieden.Zo liepen we laatst een bijzonder rondje door de wijk. Waarbij waar maar weer eens temeer opviel dat zelfs als je Het Oude Westen enigszins denkt te hebben leren kennen, dat er nog zo ontzettend veel is dat je niet weet. Een middag vol (her)ontdekkingen van bekende en vooral minder bekende plekken en ontmoetingen met verrassende mensen. Dat het in dit stukje Rotterdam barst van de verborgen bedrijvigheid en creativiteit, dat wist ik, maar elke keer weer verbaas ik me weer over hoeveel moois er wordt gemaakt. Bijzonder inspirerend!

We bezochten een flink aantal plekken, we noemen er een paar, die ook op de foto's te zien zijn: buurtbistrot Laurentius in de Saftlevenbuurt, een stukje Rotterdam waarvan vele mensen niet (meer) weten dat dat óók Het Oude Westen is; naar de Kracht van Rotterdam en langs Mode Atelier Invalid; en vandaaruit naar de werkruimte van de Krachtvrouwen van Het Oude Westen, om te eindigen bij het Humanitas Verpleegnuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. Waar we met eigen ogen zagen hoe senioren, waaronder ook dementerenden, onder de deskundige en vooral respectvolle begeleiding van activiteitenbegeleider Roel Braam de mooiste kunstwerken vervaardigen. Indringend, ontroerend, een indruk die blijft en beklijft.Het geeft maar aan hoe ontzettend divers dat 'maken' in de wijk is. Het vindt op allerlei niveaus plaats: van professionele makers en kunstenaars en ambachtslieden tot niet minder kundige semi-professsionals of hobbyisten. Soms weten zij elkaar te vinden en werken zij samen, te vaak gebeurt dat niet en blijven kwaliteiten onbenut. Dat wil Maak Het Mee 010 ontsluiten: die ongezien creativiteit, die verborgen bedrijvigheid, allemaal met hun eigen unieke potentieel voor de wijk: sociaal-maatschappelijk, natuurlijk, maar zeker ook economisch.

Dat willen we ontsluiten met Maak Het Mee 010. Door bijvoorbeeld het organiseren van een festival (en andere activiteiten, waarover spoedig meer), willen we makers met elkaar in contact brengen en hen stimuleren om onderling samen te werken. Het grotere doel is om, uiteindelijk, een blijvende actieve community van ondernemende makers te realiseren, die een aantoonbare bijdrage levert aan het welzijn èn de welvaart in de wijk. 

Binnenkort maken we meer bekend over onze plannen! 

Nieuwe samenwerking met SpareSpace: duurzame modellen voor leegstandbeheer!


Onlangs ben ik een bijzondere samenwerking aangegaan met SpareSpace, een jonge organisatie, actief op het gebied van leegstandsbeheer. De oprichters van SpareSpace, Dennis Mous en Marcus Petstra, kijken en gaan verder dan het inmiddels eigenlijk alweer bijna achterhaalde 'klassieke' modellen van pop up alléén. SpareSpace doet dit door niet alleen de match tussen (startende) ondernemers en leegstaande panden te maken, maar door actief te zoeken naar de juiste mix van meerdere ondernemers om deze winkel- en andere ruimtes te vullen op basis van ondernemerszin, samenwerking en collectiviteit.

Eén van de grootste problemen waar je als startende ondernemer tegenaan loopt, is het vinden van niet alleen geschikte maar ook betaalbare ruimtes. Of dat nou een kantoor of een studio is of eerder een fysiek werkruimte of een atelier; of juist meer een showroom of een winkel: je hebt bijna altijd met een marktconforme huur te maken en die is als beginnende ondernemer of ondernemer uit een niet direct-commercieel vakgebied (kunstenaar of kleine ambachten) niet altijd meteen op te brengen.

Door ondernemers te zoeken uit verschillende vakgebieden en disciplines en deze aan elkaar te koppelen èn te werken met een realistisch verhuurmodel van instappen en groeien is het echter mogelijk om invulling van leegstaande panden te realiseren niet alleen voor de korte termijn - maar zeker ook voor de langere termijn.Niemand, noch ondernemer noch pandeigenaren, of dat nou particulieren, projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties zijn, is uiteindelijk gebaat bij het blijvend ad hoc karakter van het klassieke pop up model: waarbij ondernemers weliswaar de kans krijgen ergens omniet of tegen zeer lage huur te zitten, maar vaak ook veel investeringen doen in een ruimte - investeringen die uiteindelijk waardeloos zijn, omdat ze vaak na korte tijd weer kunnen verhuizen omdat zich een sereiuze huurder heeft aangediend. Op naar de volgende ruimte - terwijl het bewuste pand in een niet onaanzienlijk aantal van de gevallen na verloop van tijd weer leegstaat, omdat de huurder in kwestie zelf de marktconforme huur niet op kon brengen en verkast is naar een goedkoper pand.

Zo wordt uiteindelijk een 'draaideurmodel' voor leegstaande panden in stand gehouden. En dat is niet goed. Niet goed voor een (winkel)straat of wijk. Een teveel aan langdurige leegstand zorgt, dat hebben talloze onderzoeken inmiddels bewezen, voor een onveilig gevoel, draagt bij aan waardevermindering van overige panden in een straat of gebied,

Zelf heb ik de nodige ervaringen met het creatief invullen van leegstande panden als een bijdrage aan de (her)ontwikkeling van een straat of gebied, voornamelijk in Rotterdam. En hoewel ik pop up als middel niet afkeur en in een aantal gevallen ook een warm hart toedraag, omdat het wel degelijk een aanjagende, positieve functie kan hebben als het gaat om het verlevendigen van zo'n straat of wijk, vind ik het ook weinig duurzaam.Toen ik via Cultuurscout Centrum Menno Rosier in contact kwam met SpareSpace, zag ik dat hun visie overeenkwam met die van mij. Het willen werken aan nieuwe, kansrijke vormen van leegstandbeheer voor startende ondernemers op basis van community building, collectieve samenwerking en individueel ondernemerschap. Niet alleen: een pand vullen en zoek het dan zelf maar uit. Maar echt kijken naar welke mix de juiste is: welke ondernemers dienen zich aan, die elkaar kunnen versterken. En als ze zich niet aandienen, actief er naar op zoek gaan.

Er volgde een prettige kennismaking, er was een klik, een gedeelde visie en de samenwerking was een feit. De komende periode ondersteun ik de mannen van SpareSpace bij het realiseren van meerdere SpareSpaces in Rotterdam. Mijn rol moet men daarbij vooral zien als een ''vertegenwoordiger ter plekke'', een agent c.q. locatiemanager, zeg maar.Dennis en Marcus zijn geen nieuwkomers op dit gebied. Zo zijn er al succesvolle SpareSpaces gerealiseerd in het noorden van het land, o.m. in Harlingen en Franeker. Een samenwerking met kennisorganisatie Platform31 is een feit. En de uitnodiging van de Gemeente Rotterdam om te kijken wat de mogelijkheden waren voor het concept hier in de stad. Door bemiddeling van de Alliantie West-Kruiskade werd in de Rotterdamse wijk Het Oude Westen een mooi, rauw, multifunctioneel pand gevonden: de Van Speykstraat 47. Een ruimte, prima geschikt voor doeners en makers.

Samen werken we nu aan de vulling van dit pand. Zo organiseerden we op 23 juni jl. een eerste inloopmiddag- en avond, waarbij een flink aantal mensen de ruimte kwamen bezichtigen. De eerste serieuze gesprekken met potentiele huurders zijn inmiddels gaande en we hopen binnen enkele weken de knoop te kunnen doorhakken. Een impressie van die middag en avond vind je hieronder.

Bovendien hebben zich al aardig wat mensen gemeld die belangstelling hebben om overige SpareSpaces te vullen. Betekent dus dat we zowel op zoek zijn naar geschikte panden èn naar ondernemers uit diverse vakgebieden en disciplines, die behoefte hebben aan kantoor-/werk-/studio-/atelier/showroom- en of winkelruimte.

Interesse: stuur mij een mail of neem contact op met SpareSpace!