dinsdag 14 maart 2017

Kort verslag van 2e Makers Meet Up Oude Westen van 7 maart jl.


Vorige week, dinsdag 7 maart kwamen in Odeon Rotterdam weer zo'n 25-30 Makers en MeeMakers bij elkaar tijdens de tweede Makers Meet Up in Het Oude Westen. Om, in vervolg op de eerste Meet Up van 9 november vorig jaar, verder met elkaar van gedachten te wisselen over diverse activiteiten in het kader van Maak Het Mee 010. Dit na het gezamenlijk nuttigen van een overheerlijke vegetarische maaltijd, verzorgd door Restaurant De Kade.

Deze avond presenteerde ik in mijn rol van kwartiermaker van Maak Het Mee 010 samen met Cultuurscout Centrum Menno Rosier


Na een korte introductie van Maak Het Mee voor diegenen die er de eerste meet up niet bij waren, wsa het tijd voor het eerste onderdeel: Maker In Beeld. We namen een kijkje in het in Odeon gevestigde atelier van Amine van Lieshout en haar label BagMe, ontwerp en creatie van handgemaakte tassen.

Aan de hand van een flinke stapel materiaalsamples liet Amine zien hoe zij te werk gaat, welke materialen waar geschikt voor zijn, en hoe materiaalkeuze invloed heeft op het uiteindelijke ontwerp. Vervolgens mochten de bezoekers zèlf aan de slag, want zij werden uitgenodigd hun eigen persoonlijke sleutelhanger te maken. Een mooi moment van kennisdeling en –overdracht tussen makers onderling! 


Na een korte pauze splitste het gezelschap zich op om in een aantal groepjes verder te praten over gezamelijk te organiseren activiteiten, onder de paraplu van Maak Het Mee 010. Uit de eerste Meet Up van 9 november waren de volgende conclusies getrokken:
 • Er blijkt grote behoefte onder makers aan onderlinge uitwisseling van kennis en expertise, maar ook het kunnen leren van elkaar door samen te doen en te maken. Op termijn bevordert dit weer samenwerking, ook op professioneel vlak.
 • Iedereen is het er over eens: er gebeurt veel in de wijk op maakgebied, op allerlei niveaus, maar het is te weinig zichtbaar. Makers willen graag hun zichtbaarheid bevorderen, zowel off-line als online. Van fysieke bewegwijzering/routing door de wijk of de fysieke markering van makerslocaties maar ook een gezamenlijke promotiecampagne onder de noemer van Maak Het Mee 010.
 • Grotere zichtbaarheid kan ook door middel van het gezamenlijk organiseren van publieksactiviteiten. De uitdaging hierbij is dit op zo'n manier te organiseren, dat het weinig extra tijdsdruk met zich meebrengt: alle makers zijn of druk met hun eigen bedrijf of hebben er een part-time of full-baan naast hun activiteiten als maker. 
 • Er is groot draagvlak onder de aanwezige Makers en MeeMakers om deze activiteiten vorm te geven onder de paraplu en noemer van Maak Het Mee 010. 
 • Over het 'hoe' precies, verschilden de makers van mening: wat regel je wel of niet door middel van een vorm van zelfbeheer of moet er een meer commercieel verdienmodel komen? De brainstorm van deze avond borduurde daarop voort en leverde de volgende uitkomsten op:

 • Alle aanwezigen waren enthousiast voor meer 'Makers in Beeld' avonden: een kijkje in de keuken bij andere makers, zoals Amine van Lieshout heeft laten zien met haar workshop en het openstellen van haar studio en werkruimte. Meteen boden zich ook een aantal makers aan om volgende avonden te organiseren. Daar gaan we dus mee door, word vervolgd!
 • Wat zichtbaarheid betreft zijn er veel uiteenlopende ideeën, ook qua schaal en omvang; en met al deze suggesties zijn tijd en geld gemoeid om deze te realiseren. Besloten wordt dat ik als kwartiermaker met een aantal van de makers apart in gesprek ga over hun ideeën, deze in overleg met hen en de Cultuurscout verder uitwerk en een kostenplaatje daarvoor opstel. Op basis daarvan kijken we dan weer verder. Dit zou één van de onderwerpen kunnen zijn voor een volgende Meet Up.
 • Tijd en dus geld blijken sowieso een struikelblok voor de organisatie van, met name, publieksactiviteiten, zoals het organiseren van evenementen of een promotiecampagne. Het blijkt buitengewoon moeilijk om makers bereid te vinden hier tijd en energie in te steken, naast hun eigen activiteiten (een part-time of full-time baan, een eigen bedrijf, etc.). Overigens betreft dit een spagaat die net zo goed opgaat voor de kwartiermaker (lees: ondergetekende) en de wisselende leden van de Projectgroep.
 • Weer anderen geven aan niet goed te weten wat ze precies kunnen bijdragen. Zij zien niet echt een organiserende of uitvoerende rol voor henzelf weggelegd, maar geven wel aan een bijdrage te kunnen leveren vanuit hun eigen makerschap of bedrijf, etc.
Kortom, er is volop draagvlak en goede wil om een Makers Community in Het Oude Westen te vormen, maar om deze daadwerkelijk actief te laten zijn, daar zijn nog wat stappen voor nodig. Wordt vervolgd!


Positief is echter wel dat er een aanbod ligt van Stichting Cretopia voor het gezamenlijk organiseren van een makersevenement in hun ruimte Toko51 aan de West-Kruiskade. Wat weer in het verlengde zou liggen van de eerdere samenwerking tussen Cretopia en mijzelf tijdens de eerste Maak Het Mee Expo in het voorjaar van 2015!

Zeer binnenkort meer informatie hierover!

Deze Makers Meet Up Oude Westen in het kader van Maak Het Mee 010 kwam tot stand in samenwerking met/met medewerking van:
 • Odeon Rotterdam 
 • Amine van Lieshout, BagMe
 • Alliantie West-Kruiskade 
 • Jeanette Chin, Restaurant De Kade 
 • Menno Rosier, Cultuurscout Centrum 
 • Hugo Bongers, adviseur Maak Het Mee 010'
 • Karin ter Laak, ontwerp Maak Het Mee 010
 • Deborah van de Beld, vrijwilliger Meet Upvrijdag 3 maart 2017

Mooie vermeldingen van Maak Het Mee 010 in de lokale media!
Zo tof! Temidden van de voorbereidingen voor de tweede Makers Meet Up Oude Westen viel mijn oog op de vermelding van Maak Het Mee 010 in het Rotterdamse kunst en cultuurtijdschrift Puntkomma. Hierin wordt Maak Het Mee genoemd als interessant voorbeeld van stadmaken in eigen beheer, een echte makers movement in ontwikkeling: niet van bovenaf bepaald of gestuurd, maar van de grond af opgebouwd, door Makers en MeeMakers samen.


Als aanjager en trekker van Maak Het Mee van het eerste uur, geeft dat een klein maar o zo fijn gevoel van voldoening, om het zo in één adem genoemd te zien worden met vernieuwende initiatieven op het gebied van zelfbeheer in de wijk, zoals Creatief Beheer en Leeszaal Rotterdam West. Dat bewijst voor mijn gevoel dat we op het juiste spoor zitten. 

Verder ook nog eens een mooie aankondiging van onze komende Meet Up op dinsdag 7 januari in de Buurtkrant Oude Westen, die in de hele wijk verspreid en gelezen wordt. Over die Meet Up gesproken, je kan er nog steeds bij zijn. Aanmelden kan tot en met maandag 6 maart en doe je via het online aanmeldformulier

Lees alle informatie hieronder nog een keer rustig door: 

TWEEDE MAKERS MEET UP OUDE WESTEN
Bedoeld voor: Makers (kunstenaars, ontwerpers, ambachtslieden, etc) woon en/of werkzaam in Het Oude Westen en MeeMakers (culturele evenementenorganisatoren, galeriehouders, etc). Van professionele tot amateurmakers en alles daar tussenin. 

Na de eerste geslaagde Makers Meet Up op 9 november jl., nu het vervolg. Team MHM010 heeft alle suggesties en aanbevelingen van de toen aanwezige makers verwerkt en nu is het tijd voor gezamenlijke daad- en doekracht. Wat willen we samen bereiken? Open Atelier Route voor publiek? Makers Workhops voor Makers? Een Makers Festival? We gaan het vanaf nu samen Mee Maken en dus Mee Doen! 

DINSDAG 7 MAART A.S.  zijn we te gast in de foyer van Odeon Rotterdam, Gouvernestraat 56, op uitnodiging en initiatief van Amine van Lieshout, zelf maker met haar bedrijf BagMe. Met als doel: samen te komen tot concrete plannen en acties om Maak Het Mee 010 in Het Oude Westen vorm te geven.Het programma van 7 maart:
18.00 tot 19.00:
Inloop met eenvoudige warme maaltijd à € 2,50 p.p.
(mee eten is voor wie wil, het is niet verplicht)
19.00:
Programma met o.m.:
- Maker in Beeld: Amine van Lieshout en haar bedrijf BagMe
- Terugblik Makers Meet Up 9 november door Christy de Witt
- Maak Het Mee in Het Oude Westen: Samen Maken We Het!
20.00: Makers Meet & Mix: napraten & naborrelen
21.30: Einde


Vragen of opmerkingen? Stuur mij een email en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

De tweede Makers Meet Up is een initiatief van TWC Works in samenwerking met Cultuurscout Rotterdam/Cultuur Concreet, Hugo Bongers, Karin ter Laak, Odeon Rotterdam, Amine van Lieshout/Bag Me, Alliantie West-Kruiskade en WOW | Werelds Oude Westen Rotterdam.