woensdag 20 mei 2015

Vooruitblik: Makersfestival Maak Het Mee 010 in Het Oude Westen

De laatste update van dit blog dateert van alweer een tijdje terug, dus: tijd voor een verse post! Want, de afgelopen periode is er vooral veel achter de schermen gaande wat betreft nieuwe initiatieven en projecten waarbij ik betrokken ben of die (deels) uit mijn koker komen.

Maak Het Mee 010!
Zo is er het vervolg op Maak Het Mee! In Het Oude Westen, een mini-event rondom de lokale Mode & Maaksector in deze wijk in de Rotterdamse binnenstad. Dit evenement organiseerde ik in februari jl. samen met Menno Rosier, Cultuurscout Rotterdam Centrum. Het bestond uit een inhoudelijke bijeenkomst over het fenomeen Makers Movement, een netwerkbijeenkomst voor creatief ondernemers en overige belangstellenden; een tour langs diverse creatieve plekken in de wijk; en een anderhalve maand durende Pop Up Expo met kunstenaars uit en rondom Het Oude Westen (hieronder een impressie van deze goed bezochte expositie, waar ook mijn eigen Witty Art te zien was).


Kleinschalig van opzet en vooral bedoeld als try-out, was het dermate succesvol, dat we nu werken aan het vervolg: Maak Het Mee 010. Dat omhelst, in het kort, het bewerkstelligen van een lokale 'Makers Community' en een Makers Festival, te houden op een later tijdstip dit jaar (nazomer of najaar). Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met en zoveel mogelijk ook door makers uit de wijk. De begrippen ''makers'' en ''maken'' zijn breed: in eerste instantie gaat het om creatieve makers (kunstenaars, designers, modeontwerpers, e.d.) maar ook om culinaire makers (in een wijk als Het Oude Westen kun je daar natuurlijk niet om heen) en met oog voor wat andere ondernemers doen op bijvoorbeeld het gebied van lifestyle (van vintage tot groen en duurzaam, het zit er namelijk allemaal).

We trappen in ieder geval online af met de Maak Het Mee 010 Facebook pagina, bedoeld voor het promoten van de Maak en Mode industrie in Het Oude Westen; en het delen van informatie van, bijvoorbeeld, gerelateerde evenementen zowel binnen als (een beetje) buiten het gebied. Daarnaast komt ook een Maak Het Mee 010 Community op Facebook: een plek, waar makers zelf hun producten maar ook hun kennis kunnen delen, vragen kunnen stellen, enzovoorts.


Iets later dit jaar staat het Maak Het Mee Festival gepland, een heus tweedaags Makers Festival in Het Oude Westen. En natuurlijk wordt dat festival mede vormgegeven en samengesteld door bijdragen van de in de wijk gevestigde creatieven en andere makers. En natuurlijk ook nu weer in nauwe samenwerking met overige partijen zoals ondernemersverenigingen en de Alliantie West-Kruiskade. Aan het plan daarvoor wordt nu de laatste hand gelegd.

Binnenkort dus meer hierover!