donderdag 24 november 2016

Terugblik op eerste geslaagde Makers Meet Up Oude Westen!


Woensdag 9 november jl. was het dan zover: de eerste Makers Meet Up van en in Het Oude Westen vond plaats. Een zeer geslaagde eerste editie met als centrale thema's: verbindingen en ontmoetingen tussen Makers en Mee Makers en tussen Makers onderling. En dat allemaal in het kader van de uitdaging die wij van Team Maak Het Mee 010 ons gesteld hebben: de zeer diverse en volop aanwezige, maar ook te vaak versplinterde en verborgen maakindustrie in dit gebied meer zichtbaar te maken. Om een beweging in gang te zetten, de vorming van een community van makers, onder de noemer Maak Het Mee 010.


Het werd een buitengewoon boeiende avond, waarvan ik de eer had deze te mogen hosten namens Team MHM010. Voor een bont gezelschap van kunstenaars, ontwerpers, vormgevers, galeriehouders, architecten en andere creatieven (zeg maar: de makers) tot aan stad- en plannenmakers, creatief strategen, organisatoren en vertegenwoordigers van diverse welzijns en maatschappelijke instellingen (de meemakers). Ruim 40 van hen waren ondanks het regenachtige weer naar de Leeszaal Rotterdam West gekomen om te kijken wat wij voor hen in petto hadden.

Dat bleek precies datgene te zijn, wat wij ons als team voorgenomen hadden: een kort en bondig programma en een inspirerende en motiverende avond. Voorafgegaan door een overheerlijke gezamenlijke maaltijd, geserveerd door Het Zesde Geluk.Een prima voedingsbodem, letterlijk èn figuurlijk, voor het programma daarna. 

Na een kort openingswoord door ondergetekende, vertelde Cultuurscout Centrum Menno Rosier over het belang van een grotere zichtbaarheid van en onderlinge samenwerking tussen makers in het gebied. Daarna was het woord aan vier sprekers die elk ''7 Minutes'' hadden om voor hun inspiratietalk.


Als eerst was Hugo Bongers aan de de beurt, MHM010-lid Hugo en als o.m. voormalig lector Cultural Diversity aan de Hogeschool Rotterdam betrokken bij vele culturele organiaties in de stad en een bekend gezicht in Rotterdamse creatieve kringen. Hij schetste op pakkende wijze een beeld van een heus Maakdistrict Het Oude Westen; en hoe een dergelijk 'label' positief kan uitpakken voor de beeldvorming en daarmee de promotie van het gebied. 

Daarna ging Rineke Kraaij, stad- en programmamaker, in op alle mogelijke aspecten van het 'maken'. Dat palet bleek net zo breed, kleurrijk en veelzijdig als het bonte gezelschap van makers en meemakers in het publiek. Na Rineke's 7 Minuten was het de beurt aan Klaas van den Burg van team DAM Rotterdam: over de kansen en mogelijkheden van een alternatieve wijkeconomie. Voor kleine ondernemers als kunstenaars en creatieven kan het gebruik van DAM dingen mogelijk maken waarvoor ze anders geen liquide middelen zouden hebben.


Stadtrainer Rik Moonen sloot het eerste programma-deel af met zijn presentatie over 'ogenschijnlijk onlogische verbindingen' tussen uiteenlopende mensen met een gedeeld, gemeenschappelijk belang. 
Uit een aantal korte interviews-ter-plekke die hij bij aankomst had afgenomen, bleek al meteen dat deze gemeenschappelijk belangen er wel degelijk zijn op maakgebied in Het Oude Westen, maar dat veel makers ze niet direct zien. Of deze wel zien en ook de potentie er van, maar dat ze niet altijd even goed weten hoe de kansen en mogelijkheden te benutten.

Vaak is het ook simpelweg de kwestie van niet weten dat er bij je om de hoek iemand zit waaraan je wat zou kunnen hebben. Er blijkt, ook tussen makers onderling, sprake van grote onbekendheid met wat er nu allemaal precies gebeurt in de wijk op creatief en op maakgebied.


Het korte gesprek met de zaal dat daarop volgde, vormde de opmaat naar deel II van de avond. De deelnemers splitsten zich op in 4 groepjes, die onder de leiding van de vier sprekers aan de slag gingen met een aantal vragen: 

- Hoe ben je zichtbaar en vindbaar voor anderen? Voor je klanten en voor andere ondernemers? 
- Hoe zoek jij verbinding met de wijk/het gebied? 
- Als er een actief Maak Het Mee Collectief zou zijn in de wijk/het gebied, wat zou dat voor kansen/mogelijkheden bieden voor jouzelf? En voor de wijk/het gebied? 


In elk groepje ontstonden levendige gesprekken over deze onderwerpen, zozeer dat het nog een uitdaging bleek om alle tafels te bewegen deze ronde af te breken en weer centraal te verzamelen. Maar, eenmaal weer centraal, bleek dat deze ronde een zeer vruchtbare was. Uit alle vier de tafelgesprekken kwamen tal van bevindingen, ervaringen, aanbevelingen, tips en suggesties naar voren over hoe makers zelf de hun eigen en gezamenlijke zichtbaarheid kunnen vergroten. In samenwerking met elkaar, en ook met anderen.

Van een gezamenlijke online zichtbaarheid, zoals een online activiteitenagenda en een nieuwsbrief tot meer fysieke verkooppunten voor lokaal gemaakte producten. En van een open atelier route tot aan een één of meerdaags festival.
 

Het mooie van deze opbrengst is, dat dit op veel punten aansloot bij de ideeen die al leefden bij het Maak Het Mee 010, dat we onze eigen bevindingen (opgedaan tijdens vele verkennende en onderzoekende Rondjes Oude Westen) hierdoor bevestigd zagen. Maar, meer nog: verrijkt met een aantal nieuwe inzichten en invalshoeken, aangedragen vanuit de aanwezige makers en meemakers zelf.

Dat laatste vinden wij van Maak Het Mee 010 ook van groot belang: hoewel wij als makers en meemakers zelf actief en/of betrokken zijn bij Het Oude Westen, is het niet de bedoeling dat wij dat allemaal zelf voor anderen bedenken en uitvoeren. Een community leg je niet van bovenaf of vanaf de zijkant op, die bouw je samen op en daar werk je samen aan door, net zo lang tot er sprake is van een zo breed mogelijk gedragen gemeenschap.

Hoe nu verder? 
Als team zijn we nu bezig om alle bevindingen in een verslag te verwerken, met daarin een aantal bevindingen en conclusies. En vooral: een aantal concrete punten waarmee we aan de slag willen. Dat sturen we toe aan alle aanwezige Makers en Mee Makers, en ook diegenen die er deze eerste keer niet bij konden zijn. Dat verslag zullen wij ook online gaan delen, via o.m. onze Facebook-pagina en natuurlijk ook via mijn eigen TWC-blog

Plus, we werken alweer aan de volgende Makers Meet Up Oude Westen.

Want, die ís al In De Maak!

Kortom, wordt vervolgd!

Deze Makers Meet Up Oude Westen werd mogelijk gemaakt door:
Stichting Cultuur Concreet/Cultuurscout Centrum
Alliantie West-Kruiskade

Met dank aan:
Leeszaal Rotterdam West/Joke van der Zwaard, Maurice Specht en de gastvrouwen
Het Zesde Geluk/Jinai Looi
Alliantie West-Kruiskade/Alice Fortes
Rineke Kraaij
Rik Moonen
Klaas van der Burg | DAM
Alle aanwezige Makers en Mee Makers voor hun komst, deelname en bijdragen!

Team Maak Het Mee 010
Anja Brand | Brand 010 
Marja Brand | Arta La Tarta
Leon Keekstra | Stadsbemoeial 
Hugo Bongers
Christy de Witt | TWC Works 

in samenwerking met
Menno Rosier, Cultuurscout Centrum