dinsdag 17 mei 2016

Zwerfknuffel met drankprobleem? | Witty Stadsverhalen

Ergens op een laan op de rand tussen Centrum en West, viel mijn oog op een tafereeltje dat bol stond van allerhande grotestadsmultiproblematiek (bestaat dat woord? zo nee, dan hierbij). 

Eenzame zwerfknuffel met een drankprobleem? Dringende doorverwijzing naar de dichtstbijzinde vestiging van de Bouman nodig? Net terug van een bijeenkomst van de AA en toch bezweken voor de verleiding?

Of toch ergens een ontroostbaar kindje zonder zijn of haar favoriete knuffel?

Wie het weet, mag het zeggen... 


Rotterdam, mei 2016Wat zijn Witty Stadsverhalen?

Witty Stadsverhalen zijn mijn eigen, kleine, persoonlijke observaties van dat, wat mij opvalt en wat ik waarneem tijdens mijn vele rondjes door de straten van mijn stad - en, bij tijd en wijle, uitstapjes naar andere steden. Vastgelegd in woord en beeld. Een stukje tekst, soms uitgebreid, dan weer minder, begeleid door foto's of illustraties. De ene keer puur anekdotisch van aard, dan weer beschouwend en soms een tikkeltje maatschappijkritisch. Mijn hoogstpersoonlijke, Witty Blik op de omgeving waarin een groot deel van mijn leven zich afspeelt: het stadslandschap. Of, zo u wilt, de urbane samenleving in een grootstedelijke omgeving.