maandag 2 mei 2016

Stage Alliantie verbindt jongeren en ondernemers - en ik hielp hen dat mogelijk te maken!

Eind vorig jaar was ik betrokken bij de totstandkoming van een ontzettend tof en mooi project: De Stage Alliantie. Een project van en door ondernemers op en rond de Rotterdamse West-Kruiskade in samenwerking met WMO Radar en de Alliantie West-Kruiskade. Zij bundelden de krachten om jongeren uit de wijk te helpen aan een geschikte stageplaats. De ondernemers van de West-Kruiskade en WMO Radar vonden elkaar al in 2014 met de aanpak ‘Werk aan de Kade’. Eind 2015 hadden al ruim 160 jongeren ‘op de kade’ een stageplaats gevonden. Daarnaast is er een zakgeldproject opgezet voor jongeren die ‘kleine en grote werken’ doen voor de ondernemers. Die aanpak is nu verbreed naar het hele Rotterdamse centrumgebied.

Samen met de in dit gebied aanwezige MBO en HBO opleidingen is het concept van de Stage Alliantie ontwikkeld. De Stage Alliantie staat voor: leren op school en lesgeven op de plek waar de jongeren stage lopen. Dus op de locaties waar de stage plaatsvindt. In de winkels, bij de bedrijven, in de ondernemingen zelf. Onder de noemer 'hybride leren' gaan docenten ook echt de praktijk in en leren van ondernemers én jongeren hoe het anno 2015 er aan toe gaat in een bedrijf. De docenten begeleiden de leerlingen dan ook direct op de werkplek, samen met de ondernemers en hun collega's.

Eind 2015 heb ik de initiatiefnemers van de Stage Alliantie begeleid bij de succesvol verlopen indiening van de aanvraag bij CityLab010. In die periode mocht ik van dichtbij meemaken hoe gedreven de inzet is van mensen als Richard de Boer en Alice Fortes, de drijvende krachten achter de Stage Alliantie. Door het inzetten van hun eigen persoonlijke en professionele netwerk en het delen van hun eigen ervaringen, weten ze ondernemers en scholieren succesvol aan elkaar te koppelen.

Dat ik daaraan een kleine bijdrage heb kunnen leveren, is iets om trots op te zijn!