dinsdag 24 februari 2015

Maak Het Mee! Meet & Match meer dan geslaagd!

Donderdag vanaf 17.30 uur vond in Toko51 de Maak Het Mee! Meet & Match plaats. Een bijeenkomst voor creatief ondernemers uit en rondom Het Oude Westen; en voor iedereen die geinteresseerd is in de mode- en maakindustrie in deze wijk. Met een prima opkomst en een dito mix van kunstenaars, ontwerpers en andere makers, professionals van o.m. wijkorganisaties en andere instellingen en meer. Nieuwe ontmoetingen vonden plaats, nieuwe verbindingen werden tot stand gebracht; precies wat de iniatiefnemers van de Meet & Match, Cultuurscout Centrum Menno Rosier en ondergetekende, voor ogen hadden.

Menno Rosier vertelde verder over de recente samenwerking van studenten van de Willem de Kooning Academie met lokale makers en deed namens Corsage Studio de oproep aan makers om mee te doen aan het project HATDRESSES II van Corsage Studio.
 

Aansluitend vertelde ikzelf nog iets over het verdere programma van Maak Het Mee!. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om kennis, ervaringen en gedachten uit te wisselen, wat ook volop gebeurde. De aanwezige catering door Mevrouw Zoetekauw zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen!